Logo Loading

Blog

  • Home
  • Events

Aktivitetet për vitin 2023 – Prill – Qershor

Aktivitetet për vitin 2023 – Prill – Qershor

11 prill

Vizitë bibliotekës nga nxënësit e IPKKF”Rinia”- Tetovë

25 prill

Realizim I projektit me rastin e Ditë Botërore të librit 23 prill “Konkursi letrar në poezi”

27 prill

Konferencë ndërkombëtare  “Biblioteka thesar I trashëgimisë kulturore” në Ohë, në të cilën përfaqësues I bibliotekës sonë u prezantua me temën : Rioli I bibliotekave dhe profesionalizmi I bibliotekarëve në arsim”

28 prill

Realizimi I projektit “Më thuaj si bëhen gjërat pa telefon”- në sallën e konferencave në hotel “Liraku”- Tetovë

5 maj

Shënimi I “Dita e gjuhës maqedone” në sallën e vogël të Pallatit të kulturës “Iljo Anteski- Smok”- Tetovë

5 maj

Garat e para Komunale “ Bibliotekarët e rinj” në SHFK ‘Bratstvo- Migjeni”- Tetovë

11 maj

Realizim I projektit “Kriza e të lexuarit” në hapësirat e SHM “8 Shtatori”- Tetovë

12 maj

Pjesëmarrje në Garat e 22 Republikane “Bibliotekarët e rinj” të cilat u mbajtën në Bibliotekën “Iskra”- Koçani (kandidati ynë zuri vendin e dytë në nivel republikan)

12 maj

Pjesëmarrje në Garat e 22 Republikane “Bibliotekarët e rinj” të cilat u mbajtën në Bibliotekën “Iskra”- Koçani (kandidati ynë zuri vendin e dytë në nivel republikan)

15 maj

Vizitë e nxënësve të SHF “Rilindja”- F. Vejce

16 maj

Realizim i projektit “Klubi i lexuesve- pensionistë”- vizitë në Bibliotekë “Vllezërit Milladinov”- Shkup, Kinotekë ESRA- Shkup

Punëtoria u zhvillua në hapësirat e restorant “Senator”- Tetovë

27 maj

Të punësuarit e IN Biblioteka “Grigor Prliçev”- Ohër vizitë në bibliotekën tonë

29 maj

Realizim I projektit “Dua babi të më lexojë” në hapësirat e SHFK “Naim Frashëri”- Tetovë

1 qershor

Realizim i projektit “Lexojmë për shpirtin tone” me nxënësit e SHF “Kiril Pejçinoviq”- Tearcë

3 qershor

Realizim i projektit “Burime të ndryshme të të nxënit” në hapësirat e German Traum me nxënësit e SHFK “Bratstvo-Migjeni”- Tetovë

6 qershor

ANTOLOG -qendra letrare në Tetovë

6 qershor

Aventurë edukative verore

Nxënësit e Mtarix Educational Centre vizitë në IN BIblioteka “Koço Racin”- Tetovë

7 qershor

Nxënësit e After School vizitë në IN Biblioteka “Koço Racin”- Tetovë

12 qershor

Nxënësit e SHFK “Bratstvo- Migjeni”- Tetovë vizitë në IN Biblioteka “Koço Racin”- Tetovë

sqSQ