Logo Loading
Informacion

Anëtarësimi

 • Anëtarësimi 150,00 den / 365 ditë
 • Anëtarësimi (për fëmijë, nxënës, studentë dhe persona me nevoja të veçanta) 130, 00 den. / 365 ditë;
 • Mund të huazohen 2 libra me afat për 15 ditë;
 • Me kërkesë të shfrytëzuesit ky afat mund të vazhdohet vetëm edhe 15 ditë, përderisa libri nuk është i rezervuar.;
 • Gjatë kthimit të materialit bibliotekar paguhet amortizim  5,00 den për libër;
 • Në rast të vonesës paguhet dënim për çdo libër në veçanti (5,00 den. dita);
 • Për librezë anëtarësie të humbur paguhet 30,00 den.;
 • Për çdo dëmtim të materialit bibliotekar paguhet kompenzim në pajtueshmëri me Rregulloren e Bibliotekës.

Anëtarësimi vjetor

150 MKD
 • Huazim i 2 librave me afat për 15 ditë
 • Afati mund të vazhdohet vetëm edhe 15 ditë
 • Pagesë prej 5,00 den për amortizim të librit
 • Pagesë prej 5,00 den për çdo ditë vonesë të librit
 • Librezë anëtarësie të humbur paguhet 30,00 den

Anëtarësimi vjetor

(për fëmijë, nxënës, studentë dhe persona me nevoja të veçanta)
130 MKD
 • Huazim i 2 librave me afat për 15 ditë
 • Afati mund të vazhdohet vetëm edhe 15 ditë
 • Pagesë prej 5,00 den për amortizim të librit
 • Pagesë prej 5,00 den për çdo ditë vonesë të librit
 • Librezë anëtarësie të humbur paguhet 30,00 den
sqSQ