Logo Loading

Cart

S’ka produkte në shportë.

KËRKONI KATALOGUN

 • Home

KËRKONI  KATALOGUN

 Mënyra Bazë e kërkimit:

 1. Klikoni në linkun https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/search?q&db=cobib&mat=allmaterials

Nëse dëshironi të kërkoni vetëm në Biblioekën tonë, në fushën e fundit shënoni KRTE dhe zgjidhni КРТЕ- Библиотека Кочо Рацин-Тетово-сите одделенија (KRTE-Biblioteka Koço Racin-Tetovë të gjithë sektorët) për pamje të plotë.

Në fushën më lartë shkruani term, fjalë sipas së cilës dëshironi të kërkoni dhe klikoni në butonin ПРЕБАРАЈ (Kërko).

 Kërkimi zgjedhor

 1. Nëse dëshironi të shkoni në kërkimin zgjedhor atëherë direkt klikoni në linkun si vijon

https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/search/advanced?db=cobib

Nëse dëshironi të kërkoni vetëm në Biblioekën tonë, në fushën e fundit shënoni KRTE dhe zgjidhni КРТЕ- Библиотека Кочо Рацин-Тетово-сите одделенија (КРТЕ-Biblioteka Koço Racin-Tetovë të gjithë sektorët) për pamje të plotë.

Nëse e dini emrin e autorit e shkruani në fushën përkatëse dhe atë në fillim mbiemrin, emrin (psh. batalli, qam*). Pas mbiemrit vëndojmë presje, ndërsa pas presjes leni hapsirë dhe e shkruani emrin e autorit i cili mundet të shkruhet me shkurtesë dhe me këtë shenjë ne fund * dhe kliko në ПРЕБАРАЈ (Кërko). Kur kërkoni titull e shënoni titullin në fushën përkatëse dhe pastaj klikoni në ПРЕБАРАЈ (Kërko).

 1. Në monitor do të shfaqet lista e shënimeve me të dhënat e kërkuara të titullit, autorit, viti i botimit, gjuha e publikimit, si dhe çfarë në fakt na përfshinë ajo, a është roman, poezi, artikull, publikim monografik.
 2. Klikoni në titullin që ju nevojitet dhe do të merrni të dhëna të sakta për të, ndërsa poshtë në këndin e majtë gjenden të dhënat e signaturës të cilët duhet t’i shënoni dhe të ia jepni bibliotekistes që ta merrni librin e kërkuar.
 3. Signaturat që janë në bazën e Bibliotekës mund të fillojnë me shkronjat Д- që do të thotë se titulli gjendet në Sektorin për Fëmijë, me shkronjën В- titulli gjendet në Sektorin për te Rritur, me shkronjën Р- që do të thotë se titulli gjendet në Sektorin për vendlinjen.
 4. Signaturën e shënoni në këtë menyrë psh.

Д maк M  BATALLI  Q. Agimet
В II 14510
Р II 980

Mënyra tjera të kërkimit janë këto:

 • клучен збор (fjalë e rëndësishme)kur nuk e dimë titullin e saktë, autorin por këkimin e bëjmë në bazë të lëmisë (psh. pedagogji, mjeksi…)
 • година на издавање(viti i botimit)- e shënojmë vitin e botimit;
 • издавач(botuesi)- kush e ka botuar;
 • јазик(gjuha)- në cilën gjuhë është e shkruar.

Изборен начин (mënyra e zgjedhjes)- kërkimi bëhet njejtë si në mënyrën bazë, ashtu që e shkurtojm ose e konkretizojm kërkimin duke e përfshirë ose përjashtuar titullin, autorin, vitin e botimit…

Nëse dëshironi të dini më shumë për mënyrën e kërkimit, klikoni në техники на пребарување që gjendet djathtas lartë mbi БАРАЈ.

COBIB.MK- Katalogu i përbashkët bibliografikPërveç katalogut lokal të Bibliotekës, mund të bëni kërkime edhe në bibliotekat tjera të Maqedonisë- të cilat janë të kyçura në sistemin COBISS. Këtë e bëni kur kërkoni të dhëna dhe klikoni në  fushën më poshtë СИТЕ БИБИЛИОТЕКИ. Si rezulatat i kësaj fitoni të dhëna lidhur me bibliotekat tjera në Maqedoni të cilat e kanë titullin që e kërkoni.

COBISS.Net

Gjithashtu ekziston mundësia e kërkimit edhe në bibliotekat jasht Maqedonisë, të cilat janë pjesë përbërëse e sistemit COBISS. Këtë mund ta bëni në këtë mënyrë:

 • Në ekranin bazë në Виртуална библиотека klikoni në linkunNet dhe do keni qasje edhe me bibliotekat tjera që kanë të dhëna on-line.
 • Zgjedhni vendin në të cilin dëshironi të kërkoni psh.Slloveni dhe e zgjedhni katalogun në të cilën e bëjni kërkimin.
 • Klikoni në atë link dhe shfaqet titulli i kërkuar, pastaj duke klikuar në titullin që na nevojitet, në fund të ekranit shfaqen të gjitha bibliotekat që e kanë titullin e kërkuar.

 

sqSQ