Анкета
Дали светските бестселери се достапни во библиотеката?

НУ Библиотека "КОЧО РАЦИН" - Тетово

Библиотекарството во Тетово влече корени длабоко во историјата и има богата традиција на овие простори, но за жал, нема прецизни податоци за почетоците на работата на Градската народна библиотека "Кочо Рацин" . Точниот ден и месец кога библиотеката почнала да работи не се познати. Тоа се случило пред крајот на 1945 година кога Библиотеката почнала да работи во состав на Поверенството за народна просвета и првично била сместена во новоизградената конфискувана семејна куќа на познатиот тетовски трговец Мато Симовски-Ченка. Првиот книжен фонд го сочинувале околу 2.000 книги наследени од "Читалницата на тетовската младина" која била формирана во 1922 година, збогатен со марксистичко-ленинистичка литература, но имало и голем број книги од светските класици.Сите книги биле на српско-хрватски јазик со исклучок  ...повеке

Latest editions
Линкови

Kонтакт
contact