Logo Loading

НУ библиотека „Кочо Рацин“ – Тетово на 05.05.2023 година организираше 1. Општински натпревар „Млади библиотекари“. На натпреварот учествуваа 25 ученици од основните училишта во Тетово, Теарце и Боговиње кои посетуваат настава на македонски и албански јазик.

Резултати:

ПРВО МЕСТО – Лина Рушити – ООУ „Братство Миѓени“ – Тетово, ментор Гонџе Ејуби

ВТОРО МЕСТО – Ајла Селмани – ООУ „Лирија“  – Тетово, ментор Аелинда Несим

ТРЕТО МЕСТО – Ерина Бејтулахи – ООУ „Лирија“  – Тетово, ментор Арлинда Несим

Ученичката Лина Рушити освои најмногу поени и се стекна со право на учество на 22. Републички натпревар „Млади библиотекари“ која  се одржи на 12.05.2023  во библиотеката “Искра”  Кочани и доби второ место.

mk_MKMK