Continue reading...

Vizitë në Bibliotekën “Koço Racin” – Kërçovë.

Me datë: 13.06.2019 stafi i bibliotekës së Tetovës ” Koço Racin” me dretoreshën Njomza Imeri – Ismaili ishin për vizitë në bibliotekën e Kërçovës ” Koço Racin”, e cila e mban emrin e njejtë me bibliotekën tonë. Qëllimi i kësaj vizite ishte thellimi i bashkëpunimit ndërmjet veti, këmbimi i ideve dhe përvojave si dhe realizimi i suksesshëm i bashkëpunimit të të punësuarve ndërrmjet bibliotekave. Falemenderojmë drejtorin e bibilitoekës Mazllam Osmani si dhe stafin e kësaj…

Continue reading