Lexuesi më i mirë për vitin 2022

Me datë 23.12.2022 me fillim në ora 12, IN Biblioteka “Koço Racin”- Tetovë organizoi një manifestim modest ku u ndanë shpërblime dhe dhurata për lexuesit më të mirë për vitin 2022. Sipas komisionit për përzgjedhje të lexuesve më të mirë për vitin 2022 ishte tepër e vështirë kjo detyrë sepse biblioteka e Tetovës ka një numër të madh lexuesish aktiv dhe të rregullt. Megjithatë, për këtë vit, u përzgjodhën 20 lexues, 12 nga sektori për…

Continue reading

Lexuesi më i mirë për vitin 2021 – 29.12.21

IN Biblioteka “Koço Racin”- Tetovë organizoi projektin e rradhës – “ Lexuesi më i mirë për vitin 2021”, ku me një manifestim modest  u ndanë shpërblime dhe dhurata për lexuesit e rregullt të bibliotekës. Sipas komisionit për përzgjedhje të lexuesve më të mirë për vitin 2021, kjo detyrë ishte tepër e vështirë, sepse biblioteka e Tetovës ka një numër të madh lexuesish aktiv dhe të rregullt. Megjithatë, për këtë vit, u përzgjodhën 20 lexues, edhe…

Continue reading

Mesazhi i zonjës Odre Azule, Drejtor gjeneral i UNESKO-s, me rastin e Ditës Botërore të Librit dhe të të drejtave të autorit23 Prill, 2021

Në këtë periudhë të pasigurisë, shumë njerëz po i kthehen librit me qëllim që t’i ikin mbylljes dhe shqetësimeve të përditshme. Pa dyshim që, librat e kanë atë aftësinë e padiskutueshme për të të argëtuar por edhe për të të mësuar. Ata janë mjete për të hulumtuar nëpër sfera/lëmi përtej përvojave tona personale, përmes njohjeve tona me autorë të ndryshëm, me ide e me kultura. Ata janë mjete për të depërtuar thellësive të paarritshme në…

Continue reading
Continue reading...

LAJMËRIM

Të nderuar lexues – shfrytëzues  të shërbimeve bibliotekare të IN Biblioteka “Koço Racin”- Tetovë,   Me shpresë që së shpejti do të mundemi sërish të punojmë, e në interes të mbrojtjes së shëndetit të qytetarëve dhe të punonjësve e pëlqyeshme do të ishte që vizitat në hapësirat e bibliotekës të jenë të reduktuara ose më të shkurtëra. Prandaj ju ftojmë që të shrytëzoni të gjitha përparësite që biblioteka jonë falë huazimit automatik në sistemin COBISS.MK…

Continue reading
Continue reading...

MENDJA MBRETËRON, LIBRI E USHQEN / prof. dr. Metodij Çepreganov, neuropsikiatër

Për më shumë se 60 vite po merrem me problemet e pjekurisë së profilit psikik të personalitetit, të psiko-profilit kolektiv (e njohur gjerësisht si struktura mentale e një kombi), dhe të ndërgjegjësimit civilizues të quajtur Ndërjegje Planetare, apo Njohuri Sociale mbi qëndrimin ndaj Nënës Tokë. Më lejoni që, nga përvoja ime e begatë në lëmin psikologjiko-psikiatrik, të elaboroj vetëm psiko-profilin e personalitetit. Shumë kohë më parë, mendimtari kinez, Konfuci, ka shkruar: MENDJA MBRETËRON, KURSE FORCA…

Continue reading