Lexuesi më i mirë për vitin 2022

Me datë 23.12.2022 me fillim në ora 12, IN Biblioteka “Koço Racin”- Tetovë organizoi një manifestim modest ku u ndanë shpërblime dhe dhurata për lexuesit më të mirë për vitin 2022. Sipas komisionit për përzgjedhje të lexuesve më të mirë për vitin 2022 ishte tepër e vështirë kjo detyrë sepse biblioteka e Tetovës ka një numër të madh lexuesish aktiv dhe të rregullt. Megjithatë, për këtë vit, u përzgjodhën 20 lexues, 12 nga sektori për…

Continue reading