Во рамки на проектот “Запознај ја библиотеката”, директорката на НУ библиотека “Кочо Рацин” и дел од вработените во посета на ОУ “Симче Настовски” – с. Вратница!, 11.2020 декември 29, 2020