Во рамки на проектот “Запознај ја библиотеката”, директорката на НУ библиотека “Кочо Рацин” и дел од вработените во посета на ОУ “Истигбал“ – Тетово, 11.2020. Проектот е финансиран од страна на Министерството за култура! декември 29, 2020