Një hap më afër me lexuesit tanë – Biblioteka e qytetit të Tetovës December 5, 2019

Risi për lexuesit në Bibliotekën e qytetit të Tetovës, tani nga telefonin juaj prej Google Play Store mund të shkarkoni aplikacionin: mCOBISS, ku mund të rezervoni librin tuaj që deshironi të huazoni, apo dëshironi që ta vazhdoni afatin e kthimit të librit që e keni marrë. Kjo risi është një lehtësi shumë e madhe për lexusit tanë që të mund të rezervojnë librat që dëshirojnë ti huazojnë.