E bija e hoxhës fotomodele November 21, 2019

Në Librin “E bija e Hoxhës Fotomodele” lexuesi do të njihet me Inskenimet e mediave per ta shkatërruar rininë duke i sugjeruar asaj se zhveshja sjell lumturi dhe modernizem. Libri trajton kurthet e mediave që e sfidojnë edhe vajzën e Hoxhës e cila futet në botën e modeleve, por në fund e gjen prap rrugen e drejt fal edukimit të mirfilltë. Në këtë libër trajtohet gjerësisht një fenomen të cilen e ka vuajtur shoqëria shqiptare. Autorja, e burgosur disa herë për arsyer të përmbajtjes por edhe tematikave të trajtuara në libra në ndryshëm, sjell nëpërmjet librit “E bija e Hoxhës Fotomodele” mënyrat se si mund të dilet nga fenomene të tilla.