Projekti të “Të njohim bibliotekën” u realizua në shkollën fillore “Kiril Pejçinoviq” -Tearcë November 7, 2019

Në kuadër të projektit “Të njohim bibliotekën” , drejtoresha e IN biblioteka ” Koço Racin” – Tetovë Njomza Imeri-Ismaili dhe disa nga të punësuarit ishin në vizitë në SHF ” Kiril Pejçinoviq” – në fsh.Tearcë.