Stephen Hawking – “Përgjigje të shkurtra për pyetjet madhore” July 5, 2019

Fizikani Stephen Hawking u ka dhënë përgjigje disa prej pyetjeve më të rëndësishme dhe komplekse në karrierën e tij të gjatë. Me titullin “Përgjigje të shkurtra për pyetje të mëdha”, shkencëtari merr në analizë disa nga çështjet më të thella të ekzistencës njerëzore.