Vizitë në Bibliotekën “Koço Racin” – Kërçovë. June 19, 2019

Biblioteka e Kërçovës ” Koço Racin”

Me datë: 13.06.2019 stafi i bibliotekës së Tetovës ” Koço Racin” me dretoreshën Njomza Imeri – Ismaili ishin për vizitë në bibliotekën e Kërçovës ” Koço Racin”, e cila e mban emrin e njejtë me bibliotekën tonë. Qëllimi i kësaj vizite ishte thellimi i bashkëpunimit ndërmjet veti, këmbimi i ideve dhe përvojave si dhe realizimi i suksesshëm i bashkëpunimit të të punësuarve ndërrmjet bibliotekave. Falemenderojmë drejtorin e bibilitoekës Mazllam Osmani si dhe stafin e kësaj bibilioteke për mikpritjen që na bënë. Bashkëpunimi dhe shkëmbimi i ideve dhe përvojave do të vazhdojë edhe me bibliotekat vendore në Maqedoninë e Veriut si dhe me ato të vendeve fqinjë.