Biblioteka e qytetit të Tetovës nesër realizon projektin “Ekspozitë e materialit të mbledhur të autorëve në sektorin e vendlindjes” December 5, 2019

Të nderuar,

Ju informojmë se në kuadër të projektit “Ekspozitë e materialit të mbledhur të vendlindjes” më 06.12.2019(E Premte) në ora 10:00 – 15.00, para hapsirës së Institucionit Nacional biblioteka “Koço Racin” – Tetovë, do të jenë të ekspozuara vepra nga sektori per vendlindje të botuara në vitin 2019.
Ky projekt është i mbështetur nga Ministria e Kulturës.

IN biblioteka “Koço Racin” – Tetovë
044 338 797

Почитувани,

Ве известуваме дека во рамките на проектот „Изложба на собран роднокраен материјал“ на 06.12.2019 (петок) од 10.00 – 15.00 часот пред просториите на НУ библиотека “Кочо Рацин” – Тетово ќе бидат изложени книги од одделот за роднокрајна дејност издадени во текот на 2019 година.
Овој проект е поддржан од страна на Министерството за култура.

НУ библиотека “Кочо Рацин” – Тетово
044 338 797