Përfaqësues nga ministria e Kulturës, vizituan bibliotekën “Koço Racin” në qytetin e Tetovës July 5, 2019

Me datë: 03.07.2019 përfaqësues nga Ministria e kulturës sëbashku me udhëheqësen e sektorit për kulturë Z. Makedonka Koceva ishin për vizitë në bibliotekën “Koço Racin” në qytetin e Tetovës, ku u mirëpritën nga drejtoresha z.Njomza Imeri – Ismaili. Ku u njoftuan me punën e bibliotekës, si dhe thellimi i bashkëpunimit për përmirësimin e kushteve dhe funksionimin e bibliotekës në mënyrë sa më efikase.